News

 

 


In July 2021, it was finally time to visit Norway again! And yes Norway really delivered! 


During 2020 and 2021, I have minimized my photo expedition and photographed a lot in the local area. The Faroe Islands and a couple of other destinations will have to wait a year or so. There have been more landscape photography and local photo projects in 2020 and 2021. I've also worked a lot with camera traps. I also photographed my first wedding just before the pandemic broke out.Under juli 2021 så var det äntligen dags att besöka Norge igen! Och Norge leverade verkligen bildmässigt.  


Under 2020 och 2021 har jag minimerat mina fotoexpeditionen och fotograferat mycket i närområdet. Färöarna och ett par andra resmål får vänta något år..


Det har blivit mer landskapsfoto och lokala fotoprojekt under 2020 och 2021. Jag har också jobbat flitigt med kamerafällor. 


Jag hann också med att fotografera mitt första bröllop precis innan pandemin bröt ut.